Mikroelemek általánosan

Mikroelemek általánosan

Élettani szerepe

Nevüknek megfelelően csak mikro, tehát igen kicsiny mennyiségben vannak a növényben, illetve a talajban is, jelentőségük azonban meghatározó a növények életében. Az életfolyamatok legkisebb részleteinek szabályozóiként és enzimek alkotóelemeként is meghatározó szerepet töltenek be a növények életműködésében. Sok esetben áttételesen, a növényeket fogyasztók számára is fontosak. Mivel a szabályozó elemek építőanyagai, többségében a tenyészidőszak első felében történik meg a felvétel döntő része. Az ellátásnál fontos szempont, hogy a növényben nem mobilizálódnak, nem mozognak tovább, ezért a tüneteik általában a fiatal, rosszul ellátott növényi részeken, hajtáscsúcsokon jelennek meg.

A tünetek egy része jól azonosítható, akár növényre jellemző lehet, de több esetben csak a hajtáscsúcs világosodását tapasztaljuk. Gyakori, és nagyon nehezen értékelhető a tünetek együttes megjelenése. Ekkor valószínűsíthető, hogy nem a tényleges hiány, hanem a körülmények miatt relatív hiány, felvehetőségi, élettani zavar a jelenség oka.

A növények mikroelem igénye és érzékenysége nagyon változó. Ennek megfelelően egyesek érzékenyebbek az alacsony ellátottságra, és jól reagálnak a mikroelem kezelésekre. Mint a relatív hiányoknál, a mikroelemek pótlására is átfogó megoldást és nem "tűzoltást" javasolhat a szakember. A mikroelemek harmonikusan a teljes tápelem soros komplex műtrágyákkal, kiegészítésként pedig speciális kelát és mono mikroelem műtrágyákkal pótolhatók.

Az eddig csak alig, vagy részben ismert szilícium, kobalt, króm, vanádium, titán, szelén, jód sok esetben a növényeket fogyasztók, a tápláléklánc szereplői miatt is érdekes. Ezek az elemek természetes tápelem forgalommal, szerves trágyákkal részben a növények rendelkezésére állnak, illetve szükséges a megfelelő szintű pótlásuk. A szilíciumé uborkában, szeléné takarmánytermesztésben, stimuláló titán lombtrágyázás kertészeti alkalmazása már a gyakorlatilag alkalmazásban van.

Talaj összefüggések

Az egyes mikroelemek felvételének módja lényegesen eltér egymástól. A gyakorlat számára ez azt jelenti, hogy a körülmények kedvezőtlen változása más és más mikroelem hiányát okozza. Az elsősorban közvetlenül felvett elemek, réz, vas, főként a gyenge gyökérfejlődés esetén kerülnek hiányba. Az áramlással gyökérhez jutó elemek a nedvesség állapotra érzékenyek, hiszen a gyökérhez jutásukat a szárazság megakadályozza. Elsősorban a bór és molibdénre jellemző ez a feltétel. A diffúzióval, közeli mozgással történő felvételnél az előző feltételrendszer kombinációját kell értenünk, mely a mangánra érvényes leginkább.

A mikroelemek felvételének %-os megoszlása a különböző formák között, (DENNIS, 1971)

Tápelem

Közvetlenül

Áramlással

Diffúzióval

Bór (B)

3

65

32

Réz (Cu)

70

20

10

Vas (Fe)

50

10

40

Mangán (Mn)

15

5

80

Molibdén (Mo)

5

95

-

Cink (Zn)

30

30

40

A talajok ellátottsága és mikroelem szolgáltatása, tehát a felvehető mennyiség nagyon függ a talajtípustól, talajtulajdonságoktól. A mikroelem hiánytünetek azonosításakor feltétlenül célszerű megvizsgálni a hiánnyal összefüggésbe hozható környezeti tényező állapotát. Szabályként is mondhatjuk, hogy a kezelés soha ne korlátozódjon a tápelem pótlására a közreható körülmény kezelése nélkül.

Általános összefüggések a talaj típusa, tulajdonságai és mikroelem hiányok között (ALLOWAY és mtsai, 2008)

Talajtípus

Tulajdonságok

Mikroelem hiány

Homokos, erősen kimosódott

Kolloid nélküli,

B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Lúgos talaj

Magas talaj pH (> 7)

B, Cu, Fe, Mn, Zn

meszes talaj

Magas pH >7, magas CaCO3>15 %

B, Cu, Fe, Mn, Zn

Erősen meszezett talaj

Magas só, Magas pH

B, Cu, Fe, Mn, Zn

Magas sótartalmú

Összes só > 0,2 %

Cu, Fe, Mn, Zn

Szerves talajok

Szerves anyag > 10 %

Cu, Mn, Zn

Savanyú talajok

Alacsony pH (> 6,5)

Cu, Mo, Zn

Nehéz agyag

Agyag > 50 %, levegőtlen

Cu, Mn, Zn

Glejes

Redukálódott levegőtlen, ülepedett

Zn

A tápoldatos termesztésben jelentőségük az utánpótlás szempontjából is megnőtt. Az igény jelentősen megnőtt, a szerves maradványok, szerves trágyák használatának csökkenésével a felvehető mikroelemek mennyisége a talajban gyakran a minimum szint alá csökken, tehát pótolni kell.

Tápanyagellátási összefüggések

A mikroelemek pótlása rendkívül fontos élettani és táplálkozási szerepe miatt került előtérbe az intenzív termesztéssel. Amennyiben valamely mikroelem hiányban van, súlyos gazdasági kárt okoz, ugyanakkor már kisebb arányú többlete is. A bór és rézből lehet mérgező a túladagolás a nagy érzékenységű növényeknél. Az alacsony mennyiségek miatt előfordulhat, hogy egyetlen elrontott kezeléssel elérhető a mérgező szint.

A mikroelemek hiányánál gyakran jellemző az ismert relatív hiány előfordulása, amikor a látszólag megfelelő ellátottság esetén is fellépnek a hiánytünetek. A háttérben ilyenkor a mikroelemek felvételét okozó tényező, vagy tényezők állnak. A mikroelem ellátást gátló összetett tápelem antagonizmus mellett talaj több fizikai és kémiai paramétere is döntően befolyásolja.

A kelátokra épül elsősorban mikroelemek pótlása, mely általában hatékonyabb és biztonságosabb a só formáknál. Jól felvehető formában tartalmazzák a vasat és más tápelemeket gyengén lúgos, vagy lúgos kémhatás tartományban. Mivel lúgos talajon a só mikroelemek rosszul felvehetők, szabályozatlan kémhatású technológiában a kelátok alkalmazása indokolt és el is terjedt.

A mikroelem kelátok speciális szerves kötésű biológiailag aktív molekulák, amelyek erős stabilitással rendelkeznek. Ez a stabilitás gyors és optimális biológiai hatást eredményez. A speciális kelátokat a kedvezőtlen erősen lúgos tartományban is kiválóan felveszik a növények, és nagyobb adag esetén a meszes, 8,5-9,0 pH mellett is hatékonyak maradnak. A szerves kötésnek köszönhetően extrém körülmények között is ki tudják fejteni hatásukat. Ugyanakkor a közömbös és gyengén savanyú tartományban is gyors és hatékony hiánypótlók. Lombon és tápoldatban is jól alkalmazhatók, az öntöző műtrágyákkal, növényvédő szerekkel általában jól keverhetők.

A mikroelem kelát tartalmú műtrágyák általános jellemzői:

  • 100%-ban oldódnak
  • jól keverhetők, összeférhetők
  • magas pH-n is stabilak és hatásosak
  • felhasználásuk biztonságos, nem perzselnek
  • környezeti és gazdasági előnyök
  • többféle összetételben kaphatók

A helyes megoldás nem csak a pótlás, hanem a kedvezőtlen körülmények megszüntetése:

  • a talaj nedvességéhez és a növény vízigényéhez igazodó öntözés,
  • laza talajszerkezet, jó gyökérlevegőzöttség, lazítással,
  • a túl magas kémhatás csökkentése, savanyítással, savanyú tápoldattal,
  • a tápoldat pH alacsonyan tartása, 6,5- pH vagy az alatt.

Mikroelemek kiegészítésére használható műtrágyák

Anyag

Összetevői

Tápelem

Tartalom; %

Réz-szulfát

CuSO4. 5H2O

Cu

25,34

Mangán-szulfát

MnSO4.H2O

Mn

32

Bórax

Na2B4O7.10 H2O

B

11

Borsav

H3BO3

B

17,5

Ca-borát

Rheobor

B

7

Bór

Scorpio

B

7,4

Cink-szulfát

ZnSO4

Zn

23,8

Nátrium-molibdenát

Na2MoO4*2.H2O

Mo

39,6

Ammonium-molibdenát

/NH4/6Mo7O24.4H2O

Mo

54

Vaskelát EDTA

Fe-EDTA-kötésben

Fe

5-14

Vaskelát DTPA

Fe-DTPA folyadék

Fe

3,5- 6-7

Vaskelát EDDHA, EDDHMA

Fe- kristályos és folyadék

Fe

4-6

Vaskelát DTPA

Fe-DTPA kristályos

Fe

10

Réz kelát EDTA

Fosfitex Cu

Cu

1

Mangán kelát EDTA

Fosfitex Zn/Mn -kötésben

Mn

3

Mangán kelát DTPA

Mn DTPA-kötésben

Mn

5-12

Cink kelát EDTA

Fosfitex Zn/Mn

Zn

5

komplett mikroelem sor

Rosafert, Rosasol, Rosatop Ca

Me

Megfelelően művelt, szerves trágyázott és komplex tápoldatozásban részesített talajokon ritkábban fordul elő a mikroelemek hiánya. Sajnos ezek a feltételek nem mindig adottak, ezért gyakoriak a hiánytünetek.

A kelatizált tápelemek kémiai formái és stabilitásuk

Tápelem kémiai formái

Megnevezésük

Stabilitás

Kelát

EDTA, DTPA, EDDHA, EDDHMA

Erős

Sequestered (komplex)

Fenolok, Huminsavak, Ligninszulfonsavak

Közepes

Komplex

Aminosavak, Citrát, Glukoheptanát

Gyenge

Szervetlen só

Szulfát, Nitrát, Karbonát, Foszfát,

Nincs

A mikroelemek pótlásánál is említett túladagolási kockázat miatt a teljes mikroelem sor pótlásának legbiztonságosabb módja a komplett mikroelemes műtrágyák használata, mint Rosasol is. A kertészetek egy része a mikroelemeket egyedi adagolással, mikroelem sókkal pótolja, ami a szabályozott tápoldat készítésnél indokolt is, hiszen a savadagolással stabilizált kémhatás, valamint a pontos adagolás miatt a mikroelemek felvételének körülményei adottak.

Olyan alap, starter, és tápoldatozó és lombtrágya komplexek állnak már rendelkezésre, melyek harmonikusan tartalmaznak minden fontos mikroelemet is. A kiegészítést, gyógyítást, mikroelem kelátokkal végezhetjük.

Az egyedi mikroelem pótlás buktatója, hogy a tünetekből a hiányzó elem csak nagyon nehezen azonosítható. Tévedés esetén a hiány még súlyosabb lesz azáltal, hogy más elemet adagolunk, ami az antagonizmus következtében fokozza a kérdéses elem hiányát.

A növényvédő szerek lombtrágyaként is jó mikroelem pótlók lehetnek, hiszen cink, réz, mangán tartalmuk jelentős lehet és ezek az elemek táplálékként is hasznosulnak. Az öntözővíz gyakran tartalmaz hasznos mikroelemeket is.

Zöldségfélék vonatkozása

A mikroelemek ellátása az intenzív zöldségfajtáknál fokozott igény illetve nagyobb érzékenység miatt a tápanyag technológia meghatározó részévé lett. Az arányos mikroelem ellátás ugyanolyan fontos, mint a makroelem igény kielégítése. És az arányosság hangsúlyos, hiszen az egyoldalú, vagy túlzott mennyiség esetenként veszélyesebb, mint a makroelemek túladagolása.

A zöldségnövények mikroelem igénye, érzékenysége hiányukra

Növény

Fe

B

Zn

Mn

Mo

Cu

Paprika (étkezési)

x

x

Paradicsom

xx

xx

x

xx

xx

x

Uborka

xxx

x

Fejeskáposzta

xxx

x

xxx

x

Karalábé

xxx

x

Karfiol

xxx

x

xxx

x

Bimbóskel

xxx

x

x

x

Sárgarépa

xx

x

xxx

Petrezselyem

x

x

Tojásgyümölcs

x

Dinnye

xx

x

xx

x

Vöröshagyma

x

xxx

xxx

Fokhagyma

x

xx

xx

Fejes saláta

x

x

xxx

xxx

xxx

Sóska

x

x

x

x

Spenót

x

xxx

xxx

xxx

Retek (téli)

x

x

xxx

x

x

Hónapos retek

x

xxx

x

x

Zöldbab

xxx

xxx

x

Zöldborsó

x

xxx

x

Burgonya

x

x

Zeller

xxx

x

x

x

Cékla

x

xxx

x

xxx

x

xxx

Spárga

x

x

Csemegekukorica

x

x

x

Jelmagyarázat: nincs jel- általános igényű, x- kissé érzékeny, xx- közepesen érzékeny, xxx- nagyon érzékeny

A magasabb igényű, alacsony ellátottságra érzékeny, és a mikroelem kezelésre jól reagáló zöldségnövények(BERGMANN, 1992 nyomán)

Bór

Réz

Mangán

Molibdén

fejes káposzta, karfiol, cékla, karalábé, zeller, bimbóskel

cékla, saláta, spenót, sárgarépa, hagyma

uborka, hagyma, spenót, saláta,

karfiol, saláta, spenót

A közepes igényű, alacsony ellátottságra kissé érzékeny, és a mikroelem kezelésre mérsékelten reagáló zöldségnövények (BERGMANN, 1992 nyomán)

Bór

Réz

Mangán

Cink

Molibdén

paradicsom, sárgarépa, saláta, retek, hónapos retek, spenót,

fejes káposzta, karfiol, uborka, paradicsom, mángold, zeller, bimbóskel, retek, hónapos retek, fodor petrezselyem,

bimbóskel, karfiol, fejes káposzta, zeller, sárgarépa, paradicsom,

cékla, paradicsom, hagyma

karfiol, bimbóskel, fejes káposzta, retek, hónapos retek, brokkoli, karalábé, cékla, paradicsom,

A zöldségnövények bórérzékenysége (Szakirodalmi adatok alapján)

Közepesen érzékenyek

Bórtűrők

borsó, retek, paradicsom, hónapos retek,

sárgarépa, spárga, fejeskáposzta, vöröshagyma, zöldhagyma, fejes saláta

Öntözővíz biztonságos felhasználása a bórtartalom figyelembe vételével; mg/l (BERGMANN, 1992 nyomán)

Érzékenység

Javasolt mennyiség a tenyészidőben

50 mm

100 mm

200 mm

Érzékenyek

4,0

2,0

1,0

Közepesen érzékenyek

6,0

3,0

1,5

Bórtűrők

8,0

4,0

2,0

Gyümölcsfélék vonatkozása

A gyümölcsök mikroelem igényesek, és többségük érzékeny is a mikroelemek hiányára. Gyakran hiányjelzőként is nevezünk egy-egy gyümölcsfajt.

Gyümölcsfa fajok kiemelt mikroelem hiány és klórérzékenysége (FEKETE, 1971 nyomán)

Gyümölcsfaj

Fe

B

Zn

Mn

Cu

Alma

*

*

*

*

*

Körte

*

*

*

*

Kajszi

*

Őszibarack

*

*

*

*

Szilva

*

*

*

*

*

Cseresznye

*

*

*

Egyes mikroelemeket képese tárolni a gyümölcsfák. A tenyészidő elején megfelelő ellátással a szükséglet kielégíthető. A bórt azonban nem tárolja a növény, a bórszükséglet tehát folyamatos. Nagy terhelésű évben a szüret után, vagy még a termésérés előtt érdemes más mikroelemekkel együtt pótolni. A kondíciójavító komplett kezelés „welmess kúra” néven a gyümölcstermesztők között egyre inkább elterjedt technológiai műveletté válik. A kondíció megtartását, helyreállítást szolgálja a lombtrágyázással, tápoldattal kijuttatott tápanyag. A terhelés függvényében, esetleg levélanalízis ismertében összeállított receptúra biztosítja a megfelelő tápanyag feltöltést és feldolgozást.

A kertészeti növények bórérzékenysége (Szakirodalmi adatok alapján)

Közepesen érzékenyek

Bórtűrők

borsó, retek, paradicsom, hónapos retek,

sárgarépa, spárga, fejeskáposzta, vöröshagyma, zöldhagyma, fejes saláta

Öntözővíz biztonságos mennyiségének; mm=l/m2, felhasználása a bórtartalom figyelembe vételével; mg/l (BERGMANN, 1992 nyomán)

Érzékenység

Javasolt mennyiség a tenyészidőben

50 mm

100 mm

200 mm

Érzékenyek

4,0

2,0

1,0

Közepesen érzékenyek

6,0

3,0

1,5

Bórtűrők

8,0

4,0

2,0