Petrezselyem komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A petrezselyem Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A friss fogyasztásra, feldolgozó ipari felhasználásra és tárolásra termesztett petrezselyem változatos technológiai sajátosságai, jelentősen eltérő tenyészideje ellenére nagy tápanyag igényűe. Jellemző a kiemelkedő kálium igényesség, ami csak a kifejezetten friss fogyasztású, általában korai, rövid tenyészidejű fajtáknál tér el jobban.

  • Az öntözött gyökérzöldségeket a gumós zeller kivételével közvetlenül nem szerves trágyázzuk.
  • A megfelelő tápanyag ellátásuk javítja a színt, beltartalmat, a tárolhatóságot és csökkenti a tárolási veszteséget,
  • Általában nem klór érzékenyek, ezért alap és fejtrágyázásuk elvégezhető klórt is tartalmazó műtrágyákkal
  • Rendszeres öntözés mellett szükség van a harmonikus tápanyag-utánpótlásra a tenyészidőszakban is
  • Nagy termésmennyiségük tápanyagigényét műtrágyával kell biztosítani.

 

Szántóföldön a sárgarépa, petrezselyem, zeller a sorrend a felületnagyságban. Hajtatásban a hónapos retek, a csomózott sárgarépa és petrezselyem jelentősek, termesztési tájkőrzrteiben meghatározó bevételi forrást jelentenek.

A petrezselyem talajigényére is jellemző, hogy a nedves talajt szereti. Kötöttebb talajon is termeszthető, ha jó a talaj szerkezete. A tápanyag utánpótlást illetően igényesebb, érzékenyebb, mint a sárgarépa. Magas káliumellátottságot igényel, sóérzékenysége miatt az egyenletesebb tápanyagellátás indokolt. mész és kénigényes.

A petrezselyem tervezhető hozama; ( t/ha)

Növény

Tenyészidő

Tervezhető hozam, ha a termőképesség

alacsony

közepes

magas

Petrezselyem

rövid

10-20

20-30

30<

hosszú

20-25

25-25

35<

Rosier komplett tápanyagellátás ajánlása

  • Komplex indító kezeléssel a fiatal növények fejlődése gyorsabb, ellenálló képességük jobb
  • A mikroelemes Rosafert kezeléstől jobb kondícióval induló állomány növényvédelmi problémái is jelentősen csökkennek
  • A gyökérfejlődés alatti jól felvehető kálium túlsúlyos Rosafertkomplex alap és fejtrágyázás, valamint Rosasol lombtrágyázás magasabb beltartalmi értékeket, jobb színeződést biztosít, jelentősen növeli a termésbiztonságot, tárolhatóságot
  • Az igényt követő tápanyag ellátás az intenzív tárolásra és feldolgozásra termelt gyökérzöldségben a minőség biztosításának alapja

A petrezselyem hozamközpontú tápanyagszükséglete, középkötött, közepes ellátottságú, szükség szerint öntözött talajon; (kg/ha)

Gyökérzöldség

t/ha

N

P2 O5

K2O

NPK

Petrezselyem, rövid

 

30

108

64

125

297

20

94

55

107

257

10

64

37

72

173

Petrezselyem, hosszú

 

40

135

82

156

372

30

121

73

140

334

20

96

59

112

267

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Friss szerves trágyát közvetlenül ne adjunk alá. A nagy adaggal trágyázott elővetemény után jó, ha a vetésforgóba kerül, ekkor a friss trágyázás káros hatásai kiküszöbölhetők. A víz- és tápanyag gazdálkodásra, valamint a talajszerkezetre gyakorolt kedvezőbb hatás miatt általában a magasabb szerves anyag tartalmú talaj kedvező az intenzív termesztéshez.

Az öntözött technológiában, még ha nem is rendszeresen kap vizet, az alaptrágyázáskor az összes hatóanyag 50-60 %-át juttatjuk ki, az őszi mélyszántás alkalmával. Az erősen kötött talaj kivételével, kora tavasszal, vagy megosztva fele-fele mennyiségben lehet az őszi és a starter műtrágyaadagot vetés előtt kijuttatni.

A Rosafert szántóföldi komplex műtrágyát a szántással késő ősszel, vagy kora tavasszal, a vetés előkészítéskor dolgozzuk be. A bedolgozás mélysége a technológia függvényében fontos, hiszen az öntözetlen, vagy gyengén öntözött egyszerű technológiában mélyebben, míg az öntözött intenzív technológiában sekélyebben dolgozhatjuk be a műtrágyát.

Intenzív technológiában megosztott kezelés is alkalmazható, különösen az őszi előkészítésű talajokon. A műtrágya adag megosztása a veszteségek elkerülése, valamint a kezdeti időszak jó ellátása miatt javasolt. Ekkor a nagyobb adag alaptrágya mennyiséget ősszel juttatjuk ki mélyebben, és a magágy készítéssel egy kisebb starter mennyiséget dolgozunk be sekélyen. Ezt a kisebb adagot sortrágyázással még hatékonyabb kijuttatni a vetéssel egy menetben.

Petrezselyem alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ősz-kora tavaszMórafert 12-12-17+2MgO+ME250-400rövid tenyészidejűek
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-650

A magasabb értékek kötött talajon értendők. A nagyobb adagokat laza talajon kombinálva, alap és starterre megosztva célszrű kijuttatni.

Fejtrágyázás

A hosszú tenyészidejű fajtáknál a műtrágyázást kétszer, öntözés előtt kijuttatva javasoljuk elvégezni. Az első fejtrágya kezeléssel, 4-6 lombleveles állapotban a döntő nitrogén adagot juttatjuk ki a növekedés serkentésére. A nagyobb adagú komplex Rosafert részt 10-12 lombleveles állapotban, öntözés előtt juttatjuk ki.

A rövid tenyészidejű fajtáknál a kezelés időpontja az 5-7 leveles állapot legyen. Hajtatásban is hasonlóan járjunk el. A fejtrágyák sekély bedolgozása különösen kötöttebb talajokon indokolt, és segíti a tápanyag gyorsabb gyökerekhez jutását.

Petrezselyem fejtrágya adagjai szabadföldön és hajtatásban, alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
4-6 leveles állpotbanAmmónium-nitrát50-150hosszú tenyészidejűeknél
10-12Mórafert 5-6-30+3MgO300-350

A kisebb adagokat a röved tenyészidejű fajtákra alkalmazzuk.

Lombtrágyázás

A gyökérzöldségek nagy lombja általában kedvez a hatékony lombtrágya kezeléseknek. A növényvédelmi kezelésekkel egy menetben elvégzett Rosasol komplex lombtrágyázás erősíti a lombot a betegségek, a kedvezőtlen klimatikus hatások ellen, csökkenti a növény stressz miatti fejlődés lassulását. Kedvező serkentő hatással van a fejlődésre, a növény tápanyag felvételére. A Smaragd Extra, korábban Fosfitex bioaktív lombtrágya az ellenálló képesség növelésével a tápanyagellátáson felül jelent egy kiemelkedő kondíció javítást.

Petrezselyem komplett lombtrágyázási programja

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattgyökeresedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív starter kezelés
intenzív növekedésilomberősítés, hiány megelőzésSmaragd Turbó Kalcium0,5-0,8
intenzív lomb és gyökérnövekedés alattnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,5-0,7komplett mikroelemes
stressz kezelése, betegségek megelőzéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés
gyökérvastagodás alatterősítés, minőségjavításMórasol 3-5-400,7-1tárolhastóság javítás

A lombtrágyázás kivitelezésekor a műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése minden új összetételnél szükséges.