Zeller szabadföldi komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A zeller Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A gumós zeller tápanyagellátása szervestrágyázással történhet. Fajlagos tápanyagigénye jellemzően káliumigényes. Egy tonna terméshez általánosan 3,5 kg N, 2 kg P és 6 kg K hatóanyag szükséges oxidban kifejezve.

Gumós zeller tápanyag tekintetében a gyökérzöldségek között is igényesebb növénynek számít. Jobb minőségű talajon, szakszerű tápanyagellátással és öntözve termeszthető eredményesen. Só érzékenyebb, mint a sárgarépa és petrezselyem. Mikroelemekre szintén igényes. Cink, réz, kén és különösen bórigényes, ezért talajvizsgálatnál a mikroelemekre ki kell térni. Szükség esetén alaptrágyaként vagy lombtrágyaként kiegészítéssel a hiányokat pótolni kell. A tenyészidőszak végre erősen emelkedő és magas K igényét az ellátásnál feltétlenül figyelembe venni.

Rosier komplett tápanyagellátás ajánlása:

  • Komplex indító kezeléssel a fiatal növények fejlődése gyorsabb, ellenálló képességük jobb
  • A mikroelemes Rosafert kezeléstől jobb kondícióval induló állomány növényvédelmi problémái is jelentősen csökkennek
  • A gyökérfejlődés alatti jól felvehető kálium túlsúlyos Rosafertkomplex alap és fejtrágyázás, valamint
  • Rosasol lombtrágyázás magasabb beltartalmi értékeket, jobb színeződést biztosít, jelentősen növeli a termésbiztonságot, tárolhatóságot
  • Az igényt követő tápanyag ellátás az intenzív tárolásra és feldolgozásra termelt gyökérzöldségben a minőség biztosításának alapja.

Zeller hozamközpontú tápanyagszükséglete, középkötött, közepes ellátottságú, szükség szerint öntözött talajon (kg/ha)

Gyökérzöldség

t/ha

N

P2 O5

K2O

NPK

Zeller, gumós

 

15

104

49

119

272

25

140

67

162

370

35

166

81

194

440

50

184

93

219

496

A tápanyagszükséglet változása szabadföldi zöldségtermesztésben; %-ban (TERBE, 1986 nyomán)

Talaj

kötöttség

N ellátottság

P2O5 ellátottság

K2O ellátottság

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

ala-
csony

köze-
pes

magas

laza

+74

+52

+30

+9

+9

-5

+22

+9

-5

középkötött

+13

0

-15

+13

0

-15

+13

0

-15

kötött

+22

+9

-5

+15

+9

-5

+22

+9

-

Megjegyzés: + = nagyobb szükséglet, növelni kell a közepesre számított értéket,
- =kisebb szükséglet, csökkenteni kell a számított (javasolt) hatóanyag mennyiséget.

Szabadföldi tápanyagmegosztás %-os nagyságrendje zöldségnövényeknél (TERBE, 2002)

Tenyészidő és tápanyagigény

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

P

K

N

P

K

N

P

K

Hosszú, nagyigényű

0-10

80-90

45-50

20-30

0-10

25-30

70-80

0-10

25-30

Hosszú, kis igényű

0-10

80-90

50-100

40-50

0-10

25-50

40-50

0

25-50

Rövid, kis igényű

0-10

80-90

50-100

50-100

0-10

0-50

0-50

0

0

Szabadföldön egyszerre kiadható legnagyobb műtrágya adagok; kg/ha hatóanyag (TERBE, 2006)

Zöldségcsoport

Alaptrágya

Startertrágya

Fejtrágya

N

K2O

N

K2O

N

K2O

Sóra érzékenyek

50

200

50

100

50

100

Sóra közepes érzék.

80

250

50

120

50

120

Sóra nem érzékeny

100

300

50

150

80

150

Alaptrágyázás

Szerves trágyát közvetlenül ne adjunk alá. A nagy adaggal trágyázott elővetemény után vetve a friss trágyázás káros hatásai kiküszöbölhetők. A víz- és tápanyag gazdálkodásra, valamint a talajszerkezetre gyakorolt kedvezőbb hatás miatt általában a magasabb szerves anyag tartalmú talajok megfelelőbbek.

Az öntözött termesztésben, még ha nem is rendszeresen kap vizet, az alaptrágyázáskor az összes hatóanyag 50-60 %-át juttatjuk ki, az őszi mélyszántás alkalmával. Mivel klórt jól tűrő növényről van szó, nem indokolt a szulfát alapú műtrágyák használata. Az erősen kötött talaj kivételével, kora tavasszal, vagy megosztva fele-fele mennyiségben lehet az őszi és a starter műtrágyaadagot vetés előtt kijuttatni.

A Rosafert szántóföldi komplex műtrágyát a szántással késő ősszel, vagy kora tavasszal, a vetés előkészítéskor dolgozzuk be. A bedolgozás mélysége a technológia függvényében fontos, hiszen az öntözetlen, vagy gyengén öntözött egyszerű technológiában mélyebben, míg az öntözött intenzív technológiában sekélyebben dolgozhatjuk be a műtrágyát.

Intenzív technológiában megosztott kezelés is alkalmazható, különösen az őszi előkészítésű talajokon. A műtrágya adag megosztása a veszteségek elkerülése, valamint a kezdeti időszak jó ellátása miatt javasolt. Ekkor a nagyobb adag alaptrágya mennyiséget ősszel juttatjuk ki mélyebben, és a magágy készítéssel egy kisebb starter mennyiséget dolgozunk be sekélyen. Ezt a kisebb adagot sortrágyázással még hatékonyabb kijuttatni a vetéssel egy menetben.

Zeller alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
ültetés előtt30-50Mórafert 12-12-17+2MgO+ME300-600laza és középkötött talajon
késő ősszelMórafert 5-12-24+3MgO+ME400-600kötöttebb talajon Rosafert 5-12-24

Fejtrágyázás

A hosszú tenyészidejű zeller fajtáknál a műtrágyázást kétszer, öntözés előtt javasoljuk. Az első fejtrágya kezeléssel, 4-6 lombleveles állapotban a nitrogén adagot a növekedés serkentésére. A nagyobb adagú komplex Rosafert részt 10-12 lombleveles állapotban, öntözés előtt juttatjuk ki. A rövid tenyészidejű fajtáknál a kezelés időpontja az 5-7 leveles állapot legyen. Hajtatásban is hasonlóan járjunk el. A fejtrágyák sekély bedolgozása különösen kötöttebb talajokon indokolt, és segíti a tápanyag gyorsabb gyökerekhez jutását.

Zeller fejtrágya adagjai szabadföldön és hajtatásban, alaptrágyázott talajon

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
5-7 leveles állapotAmmónium-nitrát50-80
10-12 lombleveles állapotMórafert 5-6-30+3MgO250-350

Lombtrágyázás

A zeller nagy lombja és folyamatos növényvédelme általában kedvez a hatékony lombtrágya kezeléseknek.

A növényvédelmi kezelésekkel egy menetben elvégzett Rosasol komplex lombtrágyázás erősíti a lombot a betegségek, a kedvezőtlen klimatikus hatások ellen, csökkenti a növény stressz miatti fejlődés lassulását. Kedvező serkentő hatással van a fejlődésre, a növény tápanyag felvételére.

A Smaragd Extra, régi nevén Fosfitex bioaktív lombtrágya az ellenálló képesség növelésével a tápanyagellátáson felül jelent egy kiemelkedő kondíciójavítást. A gyökeresedés alatt megkezdett Smaragd Extra Zn/Mn kezelésekkel a gombabetegségek megelőzése mellett a gyökérképződés, gumóképződés serkentésével segítünk az állománynak. A sárgulás kezelésére, megelőzésére a magnéziumos Smaragd Extra Ng, korábban Fosfitex Mg lombkezelés/ek javasoltak.

Zeller komplett lombtrágyázása a növényvédelemmel egy menetben

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattgyökérfeljlődés, indulás serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,5bioaktív kezelés kettős hatással
intenzív lomb és gyökérnövekedés alattsárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Extra Magnéziumos0,5-0,7komplett mikroelemes
intenzív növekedés alattnövekedés serkentése, stressz kezelésMórasol 30-10-10+ME0,7-0,8
intenzív növekekdés alattbórhiány megelőzés, minőségjavításSmaragd Turbó Kötődésjavító0,4-0,6kalcium-bór kezelés
gumóképződés alattgumófejlődés serkentése, betegségek megelőzéseSmaragd Extra Rezes0,4-0,5bioaktív kezelés

A lombtrágyázás kivitelezésekor a műtrágyát mindig utoljára és feloldva keverjük a permetlébe. Keverési próba elvégzése minden új összetételnél szükséges.