Gyökérzöldségek tápanyagellátás általános jellemzői

A friss fogyasztásra, feldolgozó ipari felhasználásra és tárolásra termesztett gyökérzöldségek változatos technológiai sajátosságaik, jelentősen eltérő tenyészidejük ellenére hasonló tápanyag igényűek. Jellemző kálium igényességük, ami csak a kifejezetten friss fogyasztású, általában korai, rövid tenyészidejű fajtáknál tér el jobban.

Az öntözött gyökérzöldségeket a gumós zeller kivételével közvetlenül nem szerves trágyázzuk. Nagy termésmennyiségük tápanyagigényét műtrágyával kell biztosítani, illetve a szervestrágyázást követő évben vetni a még jó ellátottságú területre.

  • A megfelelő tápanyag ellátásuk javítja a színt, beltartalmat, a tárolhatóságot és csökkenti a tárolási veszteséget,
  • Általában nem klórérzékenyek, ezért alap és fejtrágyázásuk elvégezhető klórt is tartalmazó műtrágyákkal
  • Rendszeres öntözés mellett szükség van a harmonikus tápanyag-utánpótlásra a tenyészidőszakban is.

Szántóföldön a sárgarépa, petrezselyem, zeller a sorrend a felületnagyságban. Hajtatásban a hónapos retek, a csomózott sárgarépa és petrezselyem jelentősek, termesztési tájkőrzrteiben meghatározó bevételi forrást jelentenek.

Tápanyagigény, tápanyagszükséglet szabadföldön

A fajlagos műtrágyaszükséglet adataiból is kitűnik, hogy általánosan magas káliumigényű növények van szó. A foszfort illetően csak a téli retek magas foszforfelvétele emelkedik ki. A nitrogén esetében pedig a cékla alacsonyabb igénye érdemelhet említést.

Gyökérzöldségek műtrágyaszükséglete a fajlagos igény alapján (MÉM NAK, 1981 nyomán)

Növény

Hatóanyag szükséglet; kg/1 t termés

N

P2O5

K2O

N/K

Petrezselyem

3,0

1,8

6,0

1:2,0

Sárgarépa

4,0

1,5

5,0

1:1,4

Zeller (gumós)

3,5

2,0

6,0

1.1,7

Cékla

2,4

1,4

6,0

1:2,5

Téli retek

3,0

3,2

6,0

1:2,0

Hónapos retek, hajtatott

3,1

0,9

4,1

1:1,3

Torma

12

6,5

25

1:2,1

A petrezselyem talajigényére is jellemző, hogy a nedves talajt szereti. Kötöttebb talajon is termeszthető, ha jó a talaj szerkezete. A tápanyag utánpótlást illetően igényesebb, érzékenyebb, mint a sárgarépa. Magas káliumellátottságot igényel, sóérzékenysége miatt az egyenletesebb tápanyagellátás indokolt. A tápelemek arányában a petrezselyemnél kicsit magasabb a N és alacsonyabb K-t kell biztosítani. mész és kénigényes.

A sárgarépa a meszes, jó szerkezetű, állandó nedvességtartalmú talajt kedveli. Nagyon fontos az egyenletes víz- és tápanyagellátás, mert sóérzékeny. Bór és kénigényes. A vizsgálatok szerint a szulfát alapú kálium műtrágyázás javítja, növeli a karotin képződést. A jó kálium ellátás a gyökérvastagodás kezdetétől meghatározza a termés minőségét, elsősorban színét, szárazanyag tartalmát és ezzel a tárolhatóságot is. De befolyásolja a tárolhatóságot a betegség ellenálláson keresztül is.

A vegetatív túlsúly a kisebb etrmés és rosszabb minőség mellet a területen megerősödő betegségek miatti nagy veszteségek oka is, melyet az esetleges tárolási veszteségek tovább halmoznak.

Gumós zeller tápanyag tekintetében igényesebb növény. Jobb minőségű talajon, szakszerű tápanyagellátással és öntözve termeszthető eredményesen. Sóérzékenyebb, mint a sárgarépa és petrezselyem. Mikroelemekre igényes. Cink, réz, kén és különösen bórigényes, ezért talajvizsgálatnál a mikroelemekre ki kell térni. Szükség esetén alaptrágyaként vagy lombtrágyaként kiegészítéssel a hiányokat pótolni kell. A tenyészidőszak végre erősen emelkedő és magas K igényét az ellátásnál feltétlenül figyelembe venni.

Cékla a jó minőséghez legigényesebb a jó tápanyag ellátottságra. Klóros műtrágyázását a gyűrűsödés miatt kerülni kell. Nitrogénigénye kisebb, mint a többi gyökérzöldségé, és túladagolása érzékenyen reagál, rontja a répatest minőségét, színeződését. Gyengül a minőség, mert a halvány, lazább szövetű termés rosszul, nagy veszteséggel tárolható. Elsősorban mangánigényét emeli ki a szakirodalom, de az átlagosnál nagyobb a vas, és mikroelem érzékenysége nem hagyható figyelmen kívül. Ezért a zellernél javasolt teljes talajvizsgálatot célszerű elvégezni a céklánál is.

A hajtatott hónapos retek az érzékeny zöldségnövények közé tartozik. Laza, jó tápanyag-ellátottságú, magasabb szerves anyag tartamú humuszos homoktalajok a legkedvezőbbek a termesztéshez. Nagyon fontos az egyenletes víz és N ellátás. Gumóképződéskor legnagyobb a tápanyag és vízigénye. A nitrogén ellátásra a legérzékenyebb.

Alacsony nitrogén szintnél kicsi a lomb, gyenge a gumófejlődés. A gumó könnyebben pudvásodik és csípős lesz. Nitrogén túladagolásakor nagy lombja mellett a gumó lassan fejlődik, világos, vörös helyett inkább rózsaszínű. A túlöntözéssel együtt a túl gyors növekedés gumórepedéshez vezet. A jó K ellátás a gumóminőséget, a pultállóságot, mély színt biztosítja és a felrepedés elkerülése miatt is fontos.

A torma talajban nem válogat, szinte mindenhol termeszthető. Természetesen jó minőséget csak jó szerkezetű és tápanyag ellátottságú területen várhatunk. Rossz feltételek esetén a gyökér elágazódik, vékony marad, értéktelen lesz. Közepes, 40-50 t/ha szerves trágya mellett a vizsgálati eredmény szerint szükséges ellátást igényel tavaszi N fejtrágyázással.

A gyökérzöldségek tápanyagszükséglete a termésmennyiség és tápelemigény szerint határozható meg, a talaj tápanyagtartalmának függvényében. A fajtacsoport is módosítja a tápanyagszükségletet, a rövid típusú fajták kisebb hozamúak, tápanyagszükségletük is kisebb. Az öntözött kultúrák 50-100 %-kal nagyobb hozama szintén lényegesen magasabb tápanyagszükségletet is jelent.

Gyökérzöldségek tervezhető hozama ( t/ha)

Növény

Tenyészidő

Tervezhető hozam, ha a termőképesség

alacsony

közepes

magas

Petrezselyem

rövid

10-20

20-30

30<

hosszú

20-25

25-25

35<

Sárgarépa

rövid

15-20

20-25

30<

hosszú

30-45

45-70

70<

Zeller

15-20

20-25

35<

Cékla

15-20

20-40

40<

Téli, nyári retek

15-20

20-25

25<

Hónapos retek

10-15

15-20

20<

Torma

5-10

10-15

15<

Megjegyzés: A termőképesség megfelelője, alacsony= túl laza, túl kötött, közepes=középkötött, gyengébb minőség, magas=középkötött, magas humusztartalmú talajon.

Rosier komplett tápanyagellátás ajánlása

  • Komplex indító kezeléssel a fiatal növények fejlődése gyorsabb, ellenálló képességük jobb
  • A mikroelemes Rosafert kezeléstől jobb kondícióval induló állomány növényvédelmi problémái is jelentősen csökkennek
  • A gyökérfejlődés alatti jól felvehető kálium túlsúlyos Rosafert komplex alap és fejtrágyázás, valamint Rosasol lombtrágyázás magasabb beltartalmi értékeket, jobb színeződést biztosít, jelentősen növeli a termésbiztonságot, tárolhatóságot
  • Az igényt követő tápanyag ellátás az intenzív tárolásra és feldolgozásra termelt gyökérzöldségben a minőség biztosításának alapja
Kertészeti Növények Komplett Tápanyagellátása
Zöldségnövnyek hiánybetegségei... könyv
Rosier műtrágya családok
Fosfitex