Gyümölcs és díszfaiskola komplett Rosier tápanyagellátása

Minta technológia, általános feltételekkel. Eltérő körülmények esetén korrekció szükséges.

A faiskolai termesztés Rosier tápanyagellátása a kertészeti termékekre fejlesztett komplett termékekre épül, melyek a létfontosságú tápelemeket tiszta formában, vivő és ballasztanyagok nélkül tartalmazzák. A technológia a teljes tápelem ellátásra törekszik, melyben a kultúra igényét optimálisan elégíti ki, ezzel gazdaságosan, felesleges költségek és környezetszennyezés nélkül ad hatékony megoldási lehetőségeket a különböző adottságú termesztéshez.

A gyümölcsfaiskolai termesztés a szaporítóanyag előállítás felelősségét hordozza egy olyan kultúrában, ahol az eltelepített anyaggal akár évtizedes időre dolgozik a termesztő kertész. A faiskolai anyag tehát ha lehet azt mondani, az átlagnál még nagyobb bizalmat igéníylő, tehát a minőségének feltétlen jónak kell lenni.

A szaporítóanyag minősége az eladáskor látható fejlettségen, az eredés milyenségében, majd a fa fejlődéde során mémg sokáig megjelenik. A jó minőségű faiskolai anyag egészséges, jól fejlett gyökérzetű, ágai a nevelésnek megfelelőek, vesszői beértek, szövetei megfelelőek. Az ilyen anyag jól ered, jó ellenálló képességű, megfelelő ápolás mellett megfelelő első éves növekedést produkál.

Mindezeket a feltételeket a tápanyagellátás is alapvetően befolyásolja. Az intenzív gyümölcstermesztés számára elfogadható szaporítóanyag csak komplett ellátással, szükség szerinti öntözéssel nevelhető.

A faiskolai teremsztésben a legnagyobb hibát a túlzások jelenthetik. A feltételeket úgy kell alakítani, hogy a tápelemek, az öntözés, más technológiai tényezők harmóniában legyenek. Különösen veszélyes a minőség szempontjából a vegetatív túlsúly, a nitrogén túladagolás és túlöntözés leggyakoribb következménye. A komplett tápanyagellátás, a szakszerű öntözés garantálja a káros hatások elkerülését.

Alaptrágyázás

Az egyéves mélyen gyökerező növényekre általánosan vonatkozó gyakorlatot alkalmazhatjuk a faiskolai termesztésben. Összetétel tekintetében a káliumigényes faiskolai növényeknél alacsony nitrogén mennyiséggel alaptrágyázzunk.

Az adagokat jelentősen módosítja a javasolt nagyadagú, 50-80 t/ha érett szervestrágyázás, illetve a tápanyagmegosztás. Intenzív tenyészidőbeni ellátás esetén az alaptrágya mennyisége a tápanyagszükséglet harmada körül legyen. Laza talajon szintén célszerű a folyamatos kijuttatással úgy megosztani a tápanyagot, hogy a tenyészidőre maradjon az összes mennyiség legalább 50 %-a.

A holland szaktanácsadás 1:2 vizes kivonattal javasolt alaptrágyázási határértékei, mg/l :

N: 35, P2O5: 10,5, K2O: 56, CaO: 73, MgO: 28, SO3: 104.

Az intenzív termesztésre vonatkozó célértékek természetesen a hagyományos faiskolai termesztésben nem követhetők, ekkor a termő gyümölcsösök ellátottságának értékeit célszerű alapnak tekinteni.

A Rosafert komplex alaptrágyázást gyengébb, tápanyaghiányos talajon a teljes mikroelem soros Rosafert 5-12-24, Rosafert 12-12-17, vagy Rosafert 15-5-20 összetétellel célszerű elvégezni. Nagy szerves trágya adagokhoz, intenzív tenyészidőbeni ellátáshoz elegendő csak a makroelemek feltöltése megfelelő szintre.

A mésztrágyázást a talajvizsgálati értékek függvényében kell elvégezni.

Gyümölcsfaiskola termesztés alaptrágyázása középkötött, közepesen ellátott talajon

Kijuttatási időszak, fázisSzervestrágya (t/ha)MűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
kora tavasszal30-50Mórafert 12-12-17+2MgO+ME250-400lazább homoktalajon
50-80Mórafert 5-12-24+3MgO+ME250-400barna homokon
ősz-kora tavasz50-70Mórafert 5-12-24+3MgO+ME200-300kötöttebb talajon

A szükséges mésztrágya adaggal együtt bedolgozva.

Fejtrágyázás

A folyamatos és irányított tápanyagellátás szilárd kijuttatású fejtrágyázással is megoldható a talajos termesztésben. A könnyen oldódó granulált Rosafert komplex műtrágyák erre alkalmasak is. A kijuttatás időzítése, összetétel megválasztása a fejlődési fázishoz igazodik. Cél, hogy a tápanyag mielőbb a gyökerekhez jusson, ezért sekély bedolgozással és beöntözéssel történjen a kezelés.

Faiskola termesztés fejtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/ha)Megjegyzés
intenzív hajtásnövekedésMórafert 18-6-5+4MgO150-200öntözés előtt
vesszőfásodásMórafert 15-5-20+2MgO+ME100-200sekély bedolgozással
július végénMórafert 4-14-22100-200öntözés előtt

Tápoldatozás

A konténeres, vagy intenzív faiskolai anyagok tápanyag ellátásának legjobb és leghatékonyabb módja a tápoldatos öntözés. Egyszerű technológiában is előfordulhat, hogy egy gyors beavatkozást tápoldattal elvégezzünk. A fejlődés követésével a leginkább ellenálló, jó fejlettségű és megfelelő minőségű szaporító anyag nevelhető. 100 kg műtrágya kijuttatásához legalább 10 mm öntözés szükséges, 0,1% -os oldat, de eső után homoktalajon a szükséges tápanyagmennyiség 0,2-0,3% töménységgel kijuttatható a talaj magas nedvességtartalma miatt, tehát fele, vagy harmada vízmennyiség elegendő.

Intenzív faiskola tápoldatozása

Kijuttatási időszak, fázisMűtrágyaDózis (kg/hét)Töménység (%)Megjegyzés
gyökeresedés alattMórasol 15-30-15+ME50-700,1-0,15
intenzív hajtásnövekedésMórasol 24-8-17+ME30-500,1
Kalciumnitrát15-200,1-0,06
június végétőlMórasol 17-9-29+1MgO+ME50-750,08-0,1
július végétőlMórasol 11-14-28+2MgO+ME40-50
vesszőérésMórasol 3-5-4020-300,1-0,15vesszőérés erősítés

Lombtrágyázás

A faiskolai szaporító anyagok minősége hosszú időre meghatározza az ültetvény állapotát is. Mint minden szaporító anyagnál a legjobb ellátást kell választani ahhoz, hogy a kedvezőtlen körülmények minél kisebb káros hatással legyenek. A Rosasol komplett lombtrágyázás és biológiailag aktív Fosfitex oldatok alkalmazása az amúgy is rendszeres növényvédelem miatt külön beavatkozást nem kíván. A fejlődési fázisok tápanyag kiegészítése és kedvező élettani hatással a kezelések nagyban hozzájárulnak a termesztés sikeréhez.

Faiskolai növények komplett lombtrágyázása

Kijuttatási időszak, fázisKezelés céljaMűtrágyaDózis (%)Megjegyzés
lombosodás kezdetétőlgyökersedés serkentéseSmaragd Extra Zn/Mn0,4-0,6bioaktív starter kezelés
lomb és hajtásnövekedésnövekedés serkentéseMórasol 30-10-10+ME0,6-0,7komplett mikroelemes
sárgulás megelőzése, kezeléseSmaragd Extra Magnéziumos0,4-0,6bioaktív kezelés
kondicionálás, Mg hiány kezelésSmaragd Extra Magnéziumos0,4-0,6
veszsőérés kezdeténvesszők erősítéseMórasol 23-7-23+ME0,5-0,7komplett, emelt mikroelemes
vesszőérésfás részek erősítése Mórasol 3-5-400,8-1vesszőérés javítása

A permetlé készítésénél a műtrágyát/kat mindíg feloldva és utoljára keverjük be. Keverési próba elvégzését minden új összetételnél javasoljuk.